nếu như bạn bị chậm kinh hai ngày, 5 ngày thì không đáng lo ngại nhưng ví như bị chậm kinh 1 tháng hoặc hai tháng thì thực thụ đây là một vấn đề cần phải lo lắng, đặc trưng là hiện tượng chậm kinh hai tháng bởi…

Close