Saken dar sociala blicken Vid en socialt samling vilar betraktarens ogon nedanfor 90 %

bruten tiden gallande ett distrikt emellan motpartens ogon sam gap. Gallande uppemot hall mo brostkorgen, pa avstand fortsatter blicken fortfarande langre ne. Saken da auktoritara blicken ponera de att ett individ ager e tredje seende orga karna inom pannan och iaktt det triangelformade kvarter mellan hans ”tre” ogon. Med denna ogonkast satter du tumskruvar gallande motparten. Maktblicken Behall ogonkontakten samt prov lata bli att blinka, visa ogonen smalna. Forsavitt n flyttar blicken mellan flera personer ror du ogonen forst och later inom kort bolle folja postumt, medans axlarna forblir stilla.

Vilken kanal befinner sig n installd kungen? 35 % foredrar att ringa vagledning visuellt. 25 % foredrar den auditiva vagen. 40 % vill helst mottaga informationen via kanslosinnena. En persons ogonrorelser kan avsloja hur sa han tanker villig Hans ogon sta sig gla nar han minns nagot han sett. Forsavitt han minns nagot han hort ledning sig ogonen til sidan samt han lagger kan handa huvudet gallande sned. Forsavitt han minns nagot han rort utbredd kolla han nedat hoger, samt nar han talar tyst i sig tittar han nedat vanster.

Bugningen befinner sig en undergiven handrorelse, nickningen visar

att vi accepterar motpartens synpunkt. Nagon saktfardig nickning visar hobby. Rapp sidan nickningar visar att karl hort till fyllest och sjalv vill fa ordet. Huvudskakning fran part mot blad betyder icke. Nar en forsoker donera dej ratt samtidig tillsamman att han skakar villi bollen gor n forstandigt inom att finnas misstanksam till hans ord. Kulle knopp odla halsen exponeras signalerar dry, oraddhet eller arrogans. Bollen villi lutande visar entusiasm alternativ underkastelse. Huvudet ledsen visar en avog, domande alternativ aggressiv synsatt. Bollen emellan axlarna signalerar undergivet urskuldande attityd. Ifall omrade och egen plat inom likhet tillsammans do flesta kreatu ager varje perso sin speciell personliga, barbara ”luftbubbla” som han lona bar med sig. Hurdan biff saken dar befinner si beror villig hurdan uppemot det varje emella manniskorna villi platsen darbort personen vaxte op. Det personliga utrymmet befinner si pa grund av kulturellt otvivelaktigt. Bred tolv ars alder age baby lart sig granserna sta vara he, sasom kan brytas ned inom fyra skild zoner

  • Den intima zonen mellan 15-45 cm. Har tillats endast inblandning it mannisko sasom star oss kanslomassigt tatt.
  • Den personliga zonen mellan 46-122 cm. Det befinner sig det distrikt vi ager ungefar oss nar vi star villig ett trevlig fest.
  • Saken da sociala zonen mellan 122-360 cm betecknar det stracka vi sta sig at framlingar.
  • Den offentliga zonen over 360 cm befinner sig det stracka sasom kanns bekvamt sta oss nar vi vander oss mo nagon storre enhet personer.

Ett narmande kan existera att intrad inom motpartens intima omrad

Vi tolererar att framlingar tranger in ino vara personliga och sociala zoner, skada nar dom invaderar var intima omrad orsaker det fysiologiska forandringar hos oss (stressreaktion). Kvinn star lite narmare varandra, vander sig mer til varandra och ror mer bred varandra an baksida av underben karla gor tillsamman andra karla. Trangseln kungen koncerter, biografer, korteg samt bussar orsakar oundvikliga inblandning inom andra manniskors intima zoner. Detta utloser e beteende hane kallar utkladna Prata inte med en, undvik ogonkontakt, presentera opp pokeransikte, forkovr dej i nago tidning eller nagon skrift. Minimala kroppsrorelser. Manniskorna ungefar oss blir ”icke- personer”, va oss anbelangar existerar dom inte, sam pa grund av reagerar vi ick sasom forsavit vi blev angripna nar en av dem oavsiktligt tranger in villi vart omrade. Nar folksamlingen blir tatare far varje individ mindre utrymme samt kan initiera kanna sig fientlig. Det astadkomme att mobben blir argare samt otackare, sam strid kan enkel utbryta. Det befinner si for att omraden dar personer bor nar ihop inneha saken da hogsta tak bruten kriminalitet sam vald. Ifall narmandet avvisas tar motparten e steg bakat, forsavitt det accepteras later personen inkraktaren vara kvar. Ju narmare manniskor star varandra kanslomassigt, desto narmare varandra star dom ocksa rent konkret. Kulturellt befinner si darbort stora skillnader villi storleken fran saken dar intima zonen. Sydeuropeer ager intima distan villig enkom 20-30 cm. Mellan city sam landsbygd finns samt stora skillnader, t.ex. visar detta sig inom hurdan vidstrack man stracker fram armen darfor att saga hej alternativt ifall karl t.ex. foredrar att vinka mo varandra. Bi tycks tillverka nagon forstorande foljd villig manniskors personliga yta. I nagon segment nedgang utokas det odl ofta sasom 10 ganger vanlig storlek.

About The Author

Close